TREBALL DIGNE PER A UNA SOCIETAT DECENT

dissabte, 12 de maig de 2007

Manifest de la Delegació de Pastoral Social de l'Arquebisbat de Barcelona


Des de la nostra proximitat als més desfavorits de la societat de casa nostra, tant els catalans com els nous vinguts, volem expressar les nostres preocupacions davant la pobresa i l’exclusió que afecten a molta de la gent que ens envolta.
Aquests són els problemes que demanen una solució més urgent:
  1. En primer lloc, fem una crida a les administracions locals per tal que, a l’hora de fer els pressuposts d’aquesta legislatura, tinguin en compte la necessitat d’augmentar les partides que s’apliquen per a qüestions de tipus socials a favor dels més desfavorits. I això, davant d’altres opcions polítiques que, tot i ser bones, detectem que no són tan necessàries.
  2. El problema de la delinqüència és una preocupació de tots i genera una alarma social temuda des de qualsevol vessant. Per la nostra experiència creiem que s’ha de tenir més cura de la prevenció. Tot el que es pressuposti per a temes d’educació i d’escolarització farà disminuir la delinqüència.
  3. Som conscients que el problema de l’habitatge digne per als més pobres és un dels més greus: preus elevats del lloguer, deplorables condicions higièniques, massificació, manca de més habitatges socials. És un tema que reclama una atenció important a l’hora de planificar el futur de les nostres ciutats.
  4. Respecte a l’aplicació a Barcelona de la Normativa Municipal sobre Convivència, pensem que, en general, no ha millorat massa la situació de les persones marginades en aquesta ciutat,. Fixant-nos, per exemple, en el cas de la prostitució, veiem que només ha provocat, en molts casos, el canvi de lloc i no la millora de les dones que no poden sortir per si mateixes d’una situació a la que han arribat, a vegades, sense voler.
  5. Ens preocupa, també, la condició dels homes i dones de les presons que, una vegada han complert la seva condemna, no tenen on anar. Hi ha una manca de recursos- concretament de pisos d’acollida – pels presos que surten de la presó.
  6. En l’aplicació de la Llei del menor, tot i voler afavorir als infants, no ho fa a tots aquells que, a la seva situació de risc en la qual han nascut, s’afegeix la desestructuració familiar i de l’entorn en el qual viuen. En aquest sentit, estem preocupats per l’augment de prostitució infantil, la venda de drogues a les portes de les escoles, en especial en alguns barris. Tots els esforços dirigits als infants són la millora segura per la societat catalana del futur.
  7. La tasca dels Serveis socials podria millorar pel que fa als processos, lents i amb una burocràcia que retarda molt la intervenció en la majoria dels casos. Cal posar fil a l’agulla amb més rapidesa i menys complicació.

Barcelona, 8 de maig de 2007

ENTITATS ADHERIDES:
ALBERG SANT JOAN DE DÉU, ARRELS, APOSTOLAT DEL MAR, ASSÍS CENTRE D’ACOLLIDA, BAYT-AL-TAQAFA, BENALLAR, CARITAS, CINTRA, COMPANYIA DE MARIA, COMUNITAT SANT EGIDI, EKUMENE, FUNDACIÓ ESCÓ, FUNDACIÓ MIGRA-STUDIUM, INSTITUCIÓ VILLA TERESITA, ITACA, LEGIÓ DE MARIA, OBLATAS, PARRÒQUIA M.D.CARME, PARRÒQUIA MARE DE DÉU DE LOURDES, SOSTRE.