TREBALL DIGNE PER A UNA SOCIETAT DECENT

divendres, 19 de juliol de 2013

EL FONS DE SOLIDARITAT INTERNACIONAL FA 20 ANYS

La HOAC ve desenvolupant, des de l'any 1991, aquesta iniciativa de solidaritat internacional com a expressió de la nostra consciència obrera cristiana. Al llarg d'aquests anys aquest Fons de Solidaritat Internacional ha donat suport i finançat més de cent cinquanta projectes a Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina.

La finalitat del FSI és doble: donar a conèixer la situació en què es troben els treballadors i treballadores dels països del Sud i recaptar fons per a la seva formació i promoció.

Entenem la formació com l'eina fonamental per aconseguir el protagonisme i promoció de les persones i col · lectius més empobrits, que desenvolupi la dimensió social de la fe cristiana i els porti al compromís per transformar la seva realitat.

Aquest fons és una iniciativa que no pretén entrar en competència amb altres existents d'ajuda i promoció als països del Sud. La HOAC vol fer-ho des de la seva especificitat, contribuint a la formació de militants obrers cristians.

Aquest vídeo us mostra aquesta història del FSI durant aquests 20 anys.

També podeu consultar els projectes amb els qual col·laborem: