TREBALL DIGNE PER A UNA SOCIETAT DECENT

dissabte, 23 de desembre de 2017


Compartim l'escrit que l'EPO de Sant Andreu ha fet aquests dies amb motiu de la seva acció "10 minuts de silenci"


Pel veritable sentit del Nadal
Creiem que ens cal encarar el Nadal d’enguany com a cristians i cristianes i com a treballadors i treballadores.
(VEURE)
Del mes d’agost ençà, la societat barcelonina i catalana ha patit greus moments d’inquietud i desassossec a causa, sobre tot, d’un parell de situacions excepcionals, alhora que la situació social i laboral de moltes persones i famílies continua degradant-se.
L’atemptat terrorista del 17 d’agost a la Rambla de Barcelona, i el procés d’independència de Catalunya i la seva deriva, han agitat, sens dubte, i sovint amb connotacions molt negatives, el cor, el cap i els sentiments de moltes persones.
D’altra banda, la situació social i laboral de moltes famílies no solament no ha millorat, sinó que ha empitjorat greument, amb una preocupant pujada de l’atur i les condicions indignes de treball.
Davant de tota aquesta realitat, podem comprovar
– que han augmentat, en el si de moltes persones i de moltes famílies, les situacions d’inseguretat i d’angoixa, de por i d’indignació. Hi ha hagut un explícit refús dels fanatismes, especialment del fanatisme musulmà, a la vegada que s’han donat situacions de violència i de manca de respecte a les idees dels altres. La radicalització dels conflictes i dels extremismes ha estat un fet patent.
Les emocions, no sempre ben gestionades, han prevalgut per damunt de la racionalitat, i ens trobem avui, fins i tot, amb divergències mai imaginades entre persones fins ara molt properes.
Alhora, la deslocalització d’empreses i la seva fugida de Catalunya, a causa de la suposada inseguretat, fan preveure que un cop més serà el món del treball, i el món dels més febles, el que patirà pitjors conseqüències.
( JUTJAR)
A la llum de la nostra opció cristiana cal afirmar que moltes de les situacions assenyalades es situen i ens situen lluny dels valors del missatge de Jesús.
Els valors relatius no es poden absolutitzar, i per aconseguir una societat humana més justa i més fraterna cal que predominin els valors ètics, la crítica imparcial, el diàleg com a punt de trobada i la no demonització de les conductes dels qui no pensen com nosaltres.
No es poden jutjar com a positives, ni pròpies de la construcció d’una autèntica democràcia, actituds com la judicialització dels conflictes polítics, la negació del diàleg, la defensa aferrada del neocapitalisme liberal i el manteniment i aplicació de lleis purament repressives.
(ACTUAR)
Des de la nostra fe i des de la nostra condició de persones compromeses per un treball digne per a tothom, volem manifestar que en aquest Nadal haurem de continuar treballant perquè prevalguin entre nosaltres:
– el perdó i la misericòrdia envers les persones que ens ha pogut ofendre, alhora que oferim el nostre perdó envers aquelles que nosaltres hem pogut molestar amb les nostres actituds;
– la necessitat de continuar dialogant i de mantenir una visió crítica i respectuosa dels esdeveniments;
– continuar treballant amb la força dels vots, en una democràcia representativa, i amb la força dels compromisos personals, en una democràcia participativa.
– la tasca continuada de seguir lluitant per unes condicions dignes de treball per a tothom i per les reformes laborals necessàries per aconseguir-ho.

EPO Arxiprestat de Sant Andreu