TREBALL DIGNE PER A UNA SOCIETAT DECENT

dimarts, 22 de gener de 2008

Inauguració del Projecte Fiare a Catalunya

S'obre una oficina a Catalunya al carrer Providència 20 de Barcelona (93 368 99 82), i s'inaugura amb unes jornades els dies 29 i 30 de gener de 2008.

El projecte Fiare que ara comença a Catalunya és un projecte de banca ètica cooperativa que posa l'activitat bancària al servei de la justícia i la transformació social. En un banc ètic, el circuit dels diners ha de servir per:
  • Cooperar financerament amb les activitats transformadores de les injustícies de la nostra societat a través de crèdits a disposició de les persones més vulnerables i de les entitats que treballen a favor seu.
  • Possibilitar que la ciutadania doni suport a aquestes activitats amb els seus estalvis i que pugui decidir sobre la utilització que l'entitat financera en fa.

D'aquesta manera el projecte actua en dues línies bàsiques:

  • Finançar únicament activitats econòmiques amb un impacte social positiu. Això significa donar suport a projectes socials, mediambientals, culturals i humanitaris; posar recursos a l'abast de les persones més pobres, de les excloses socialment i, en general, de
    totes aquelles persones que no tenen accés al finançament dels bancs convencionals, tant del nostre entorn com del sud.
  • Oferir a l'estalviador i a l'inversor responsable la possibilitat de donar suport a aquest tipus d'activitats, garantir la transparència en el moviment de diners i canalitzar els seus desitjos de decidir responsablement sobre l'ús que en fa l'entitat financera.

Entre els socis del projecte Fiare hi ha persones físiques i les següents entitats: Acció Solidària Contra l'Atur, Agropecuària l'Olivera, Alternativa 3, Arç Cooperativa, Col·lectiu Ronda, CCOO de Catalunya, Confederació de Cooperatives de Catalunya, Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, COOP57, EAS, s.c.c.l, Entorn, s.c.c.l, Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, FETS-Finançament Ètic i Solidari, Fundació Catalana de l'Esplai, Fundació Jaume Bofill, Institut Erich Fromm, Justícia i Pau, Medicus Mundi, Oikocrèdit Catalunya, SETEM, Universitat Internacional de la Pau.

Més informació: info@projectefiare.cat http://www.projectefiare.cat/