TREBALL DIGNE PER A UNA SOCIETAT DECENT

dilluns, 17 de novembre de 2014

La GOAC DÓNA EL SEU SUPORT A LA ILP PER UN NOU SISTEMA EDUCATIU.

El Sector “Família obrera i Educació” i tota la GOAC som amb la Iniciativa Legislativa Popular que fonamenta la seva campanya en el lema “Perquè un altre món sigui possible, una altra educació és necessària”. Ho fem decididament pels valors obrers i de comunió que hi trobem:

  • Una xarxa pública única i gratuïta de bressol a universitat,
  • La reducció progressiva dels concerts escolars,
  • La retirada del permís d’intervenció privada en el sistema educatiu públic,
  • La recuperació de la gestió democràtica dels centres educatius,
  • La igualtat de gènere en els òrgans decisoris,
  • L’avaluació amb esperit cooperatiu,
  • Unes condicions laborals dignes,
  • La consideració del català com a llengua vehicular,
  • La destinació del 6% del PIB a l’ensenyament públic, unit a la discriminació positiva en el repartiment dels recursos...
La GOAC anima tothom a unir-se a aquesta Iniciativa que vol proporcionar alegria, equitat i justícia social a tants rostres que avui pateixen l’educació del neoliberalisme.