dissabte, 23 d’abril del 2011

CELEBRACIÓ PRIMER DE MAIGCOMUNICAT PRIMER DE MAIG 2011

Els moviments especialitzats d'Acció Catòlica per a l’Evangelització del Món Obrer: JOC (Juventud Obrera Cristiana), MTC (Mujeres Trabajadoras Cristianas) i HOAC (Hermandad Obrera de Acción Católica), en aquesta celebració del Dia Internacional del Treball, volem ser propers a les alegries i les angoixes dels treballadors i les treballadores i les seves famílies, especialment de qui sofreix l'atur o suporta unes condicions de treball que impossibiliten una vida digna.

En aquest any volem seguir cridant l'atenció sobre la crisi econòmica del sistema financer que estem patint. Una crisi que també és moral, ètica. Un escenari altament corrosiu per al digne desenvolupament de la vida de més de quatre milions de persones al nostre país que no tenen feina. En el 4t. trimestre de 2010, teníem més d’1.300.000 llars amb tots els seus membres en l’atur. Mentrestant, entre gener de 2008 i juny de 2010, els bancs van deixar sense habitatge més de 200.000 famílies. Les estadístiques ens diuen que les mesures establertes en la reforma laboral dictada pel Govern no han donat els resultats que es van plantejar, sinó que han suposat un pas més en la vulnerabilitat que sofreixen les dones i els homes treballadors, especialment els més empobrits. També veiem amb preocupació la reforma del sistema de pensions, que va en la línia d'allargar l'edat de jubilació i no afavoreix la creació d'ocupació per als més joves, l'índex d'atur dels quals supera el 40 %. Com arribaran les actuals generacions de joves als anys de cotització?

Quan està a punt de complir-se el 30è aniversari de la publicació de l’encíclica Laborem Exercens i celebrem la beatificació de Joan Pau II, autor d'aquesta encíclica, volem proclamar la plena vigència de la seva aposta per la dignitat del treballador; de l'obligada subordinació de l'economia al desenvolupament de la persona; i del respecte innegociable per a tota persona, imatge de Déu, en qualsevol escenari socioeconòmic que es pugui donar. Perquè l'Església està vivament compromesa en aquesta causa, perquè la considera com la seva missió, el seu servei, com a verificació de la seva fidelitat a Crist, per a poder ser veritablement «l’Església dels pobres». I els «pobres» es troben sota diverses formes; apareixen en diversos llocs i en diversos moments; apareixen en molts casos com a resultat de la violació de la dignitat del treball humà: bé sigui perquè es limiten les possibilitats del treball —és a dir per la plaga de l'atur—, bé perquè es deprecien el treball i els drets que en flueixen, especialment el dret al salari just, a la seguretat de la persona del treballador i de la seva família (Laborem exercens, 10).

Celebrem el Primer de Maig de 2011 i fem-ho denunciant els culpables de la crisi i de la pèrdua de treball; els quals posen càrregues pesades sobre els més pobres; i fan que moltes persones visquin amb angoixa, sense seguretat… Però també anunciant que hi ha esperança si som capaços d'organitzar i orientar el treball productiu perquè col•labori en la humanització de les persones, ja que el treball, per la seva tinença o la seva absència, segueix sent la clau de la qüestió socials.

Dones Treballadores Cristianes (MTC), Germanor Obrera d'Acció Catòlica (HOAC), Joventut Obrera Cristiana (JOC)