dimecres, 27 de febrer del 2008

COMUNICAT DE LA PLATAFORMA D’ENTITATS CRISTIANES AMB LA IMMIGRACIÓ AMB MOTIU DE LES PROPERES ELECCIONS A CORTS GENERALS (9 DE MARÇ DE 2008)

Davant la convocatòria d’Eleccions Generals, la Plataforma d’entitats cristianes amb la immigració, amb el desig de contribuir al debat social i polític sobre els reptes que planteja el fenomen migratori al nostre país, vol proposar les següents consideracions:

1. Creiem que és fonamental que no es perdin mai de vista les arrels econòmiques i polítiques del fenomen migratori, principalment la pobresa i les enormes diferències econòmiques que encara persisteixen a escala mundial. És per això que demanem, un cop més, que els poders públics i la ciutadania multipliquin, en quantitat i qualitat, els esforços de cooperació al desenvolupament dels països més pobres i corregeixin aquelles polítiques que contribueixen a la generació de pobresa, desigualtat i guerra (deute extern, regles injustes del comerç internacional, exportació d’armes....).

2. La immigració no hauria de ser contemplada en els programes i actes de campanya electoral dels partits polítics com una eina de pura confrontació partidista, ni com una forma de captació fàcil de vots mitjançant l’explotació d’algun malestar social, ni simplement com un problema, sinó com un fenomen que, malgrat les dificultats, genera importants beneficis de tota mena per a les societats d’acollida i per als nouvinguts, sempre i quan es gestioni adequadament.

3. Amb tot, és essencial fugir de la tendència actual a fer un tractament purament utilitarista i mercantilista de la immigració, que la considera com a simple mà d’obra al servei de les necessitats econòmiques i dels interessos polítics del país o de càlculs electorals d’un govern, utilitzant els migrants com a boc expiatori quan disminueix la bonança econòmica i oblidant que es tracta de persones, amb els seus drets i la seva dignitat.

4. En aquest sentit, cal tenir sempre present que les problemàtiques que s’associen habitualment a la immigració són sempre mancances socials que ja existien abans de l’arribada d’immigrants. La immigració el que fa és posar de manifest aquestes mancances, que es poden agreujar quan els poders públics no prenen oportunament les mesures polítiques adequades.

5. Ens cal una altra actitud i una altra política d’immigració, diferents de la predominant actualment a Espanya i Europa, que mostra una tendència preocupant cap a l’enduriment del control de fronteres i la seguretat com a obsessions. Creiem necessari, en benefici del conjunt de la societat, una política que tingui com a veritable prioritat, més enllà de la retòrica, el respecte dels drets humans, la prevenció de la guetització, la promoció de la integració i la cohesió social, dedicant-hi els recursos econòmics necessaris.

6. Ens cal una política migratòria que, més enllà del combat contra la immigració il·legal, faciliti vies legals i segures per a l’entrada al nostre país, actualment molt restringides, per tal de reduir la mortalitat en les fronteres, evitar l’acció nefasta d’organitzacions que trafiquen amb éssers humans i reduir el volum de persones en situació irregular, condemnades a l’explotació laboral o l’exclusió social.

7. Així mateix, ens cal una política que prioritzi el respecte íntegre dels drets fonamentals de tota persona, sigui quin sigui el seu origen i la seva situació administrativa, que garanteixi la subsistència o el dret a treballar a tota persona mentre es trobi al nostre país, avanci cap a la igualtat en el tracte de nacionals i estrangers, i faciliti l’accés a la plena ciutadania als estrangers residents, incloent el dret de sufragi.

8. Finalment, com a Plataforma d’entitats cristianes, som molt sensibles a la llibertat religiosa, la qual comporta el dret a manifestar públicament les pròpies creences, com també a exercir amb llibertat i en condicions dignes les pràctiques corresponents a les diferents tradicions. Per això, demanem que es faciliti a les diferents comunitats religioses l’accés a llocs dignes dedicats al culte i la pregària. Ens preocupa, d’una manera especial, la instrumentalització política que sovint s’ha fet de les resistències que una part de la població ha manifestat vers aquests nous centres de culte.

Barcelona, 26 de febrer de 2008

La Plataforma està formada per les següents entitats:

ACCIÓ CATÒLICA OBRERA, ASOCIACIÓN SOCIAL ESTE-OESTE, CARITAS, CINTRA-BENALLAR, CON VI VIM, CRISTIANISME I JUSTÍCIA, CRISTIANS PEL SOCIALISME, DELEGACIÓ DE PASTORAL OBRERA DE BARCELONA, DELEGACIÓ DE PASTORAL SOCIAL DE BARCELONA, EKUMENE, FUNDACIÓ ESCOLA CRISTIANA, FUNDACIÓ MIGRA-STUDIUM, GOAC-HOAC, GRUP DE JURISTES RODA VENTURA, JOC, JUSTÍCIA I PAU, INTERCULTURALITAT I CONVIVÈNCIA, PARRÒQUIA DE SANTA MARIA DEL PI, PASTORAL AMB IMMIGRANTS (PAI), RELIGIOSES EN BARRIS, UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA (URC).

dimarts, 26 de febrer del 2008

“UNA ALTRA VEU D’ESGLÉSIA”

Trobada d´entitats, grups, comunitats i moviments cristians de Catalunya

Divendres 29 de febrer a 19,45 hores
a l’església del Sagrat Cor
C/ Casp, 27 (Jesuítes) - Barcelona

Benvolguts amics, benvolgudes amigues:

Diverses entitats, grups, comunitats i moviments de l’Església de Catalunya estem preocupats per determinades actuacions que des de fa temps promou la Conferència Episcopal Espanyola (CEE). Per això, com a membres actius de l´Església de Catalunya volem que s’escolti una altra veu d´Església, que arribi als cristians i cristianes de Catalunya, als nostres bisbes i al conjunt de ciutadans i ciutadanes del nostre país.

Us adjuntem un document que hem elaborat col.lectivament, a partir d´un debat intens en el si de les nostres entitats i moviments, recollint les aportacions de moltes persones. Volem aportar una reflexió serena i compartida, des d’una perspectiva cristiana fonamentada en l’Evangeli, el respecte a la persona i a la pluralitat de sensibilitats eclesials, polítiques, ètiques i filosòfiques que conflueixen en la nostra societat. També us animem a que us adheriu al Manifest que hem elaborat i que també us adjuntem. Podeu mostrar el vostre suport, a nivell personal i/o a nivell de grup o entitat, accedint a la web www.esglesiaplural.cat.

CONVIDEM a participar a tots els cristians i cristianes de Catalunya que vulguin manifestar la seva voluntat de construir un nou model de relacions eclesials a assistir a l’acte que hem preparat pel proper divendres 29 de febrer a 19:45 hores
a l’església del Sagrat Cor del carrer Casp, 27
(Jesuítes) de Barcelona.

Per a qualsevol comunicació o adhesions també podeu posar-vos en contacte amb:
Josep Torrens - 677 503 727
Benigno Martínez – 649 524 910
Xavier Pedrós – 675.782.047

Us adjuntem dos documents:

Document de reflexió: “Un altra veu d’Església”.
Nota de premsa.

ENTITATS, GRUPS, COMUNITATS I MOVIMENTS CONOVCANTS: ACAT (Acció dels Cristians per l’Abolició de la Tortura – (ACO) Acció Catòlica Obrera – Associació “Araguaia amb el bisbe Casaldàliga” - Associació cristiana de Gais i Lesbianes de Catalunya - Associació cultural El Pregó - Berchmans CVX – Campanya “Volem bisbes cristians” - Centre Eiximenis - Col·lectiu de Dones en l’Església - Col.lectiu Diàspora – Col·lectiu Utopia “Joan N.García-Nieto” (Baix Llobregat) - Comités Òscar Romero de Catalunya - Comunitat de Base de Gavà - Comunitat de Base Joan N. García-Nieto de Cornellà – Comunitats cristianes populars de Sabadell - Comunitat Sant Antoni (Esplugues) – Coordinadora del “Moviment de Pobles i Comarques de Catalunya” de la diòcesi de Terrassa – Cristianisme i Justícia - Cristianisme Segle XXI - Cristians pel Socialisme – Cristians Segle XXI de Gràcia - Església Plural - Fòrum JIC - GOAC-HOAC (Germanor Obrera d’Acció Catòlica) Grup de Cristians de Base Sta. Coloma de Gramenet - JOC (Joventut Obrera Cristiana) – La Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat - Una altra Església ja és possible.

REFLEXIÓN ANTE LAS ELECCIONES:«POR UNA POLÍTICA DIGNA»

El próximo 9 de marzo están convocadas elecciones generales en nuestro país y elecciones autonómicas en Andalucía. Llevamos treinta años viviendo sin interrupción en un régimen de libertad y democracia. Se podría decir que nuestro sistema «está consolidado», dado que ha permitido que funcione el cambio en el poder de personas y grupos, mediante las elecciones, posibilitando la alternancia política entre la derecha y la izquierda.


Desencanto y polarización:

Pero, después de estos 30 años, nuestro «caminar democrático» parece cansado. El escepticismo y el desencanto ante la política y los políticos, así como su progresivo deterioro y devaluación, han ido creciendo, y el grupo de personas indecisas ha ido en aumento.

No obstante, la situación es compleja, pues podríamos hablar también de una sociedad muy polarizada, en la que todos los asuntos, sean importantes o no, inmediatamente se simplifican, obligando a tomar partido, sin favorecer análisis y matizaciones más profundos. A ello contribuyen también los medios de comunicación, que han reducido las elecciones a la lucha entre dos partidos, el PSOE y el PP.


“Democracia de audiencia” y electoralismo

Nos encontramos en una «democracia de audiencia», es decir, una democracia convertida en espectáculo mediático. Por ello, el «lado humano» de los personajes políticos (carácter, estilo, simpatía, talante, popularidad, credibilidad, confianza) adquiere primacía sobre su competencia. Es la personalización de lo político.

Los aparatos de los partidos tienen escasa transparencia y están ocupados por las mismas personas, elección tras elección, formando una generación de «políticos profesionales» que viven de la política. Consideran la acción política como gestión de lo que hay y como una técnica de conquista y permanencia en el poder del Estado. Consideran a la ciudadanía como simple espectadora de la vida política y depositante de un voto en las urnas cada cuatro años.

Aunque la campaña no comience de manera oficial hasta mediados de febrero, la maquinaria de los partidos está ya en marcha desde hace mucho tiempo. Es más, podríamos decir que la vida y actividades de los partidos funcionan permanentemente y principalmente en función de las campañas electorales, reduciendo su actividad a preparar a su militancia y a la población para ir a votar cada cuatro años. Hay muy pocos espacios que favorezcan el análisis, la reflexión y el sentido crítico sobre las cuestiones de fondo. Cada acto de partido, en estos cuatro últimos años, se ha presentado como un mitin. Cada rueda de prensa como un acto de campaña electoral, con una estrategia de desgaste del contrario y con la utilización de cualquier medio, si era válido para conseguir lo que se pretendía. En el caso de la oposición, esta actitud ha sido permanente, oponiéndose indiscriminadamente a la inmensa mayoría de las políticas del Gobierno.

Además, los mensajes han estado pensados más bien en función de los medios de comunicación, porque lo que interesa es que las siglas, el partido, sean noticia, y que aparezca, a poder ser, la imagen con gran relieve.


Degradación de la política

En una situación de casi «empate técnico», con un debate político centrado, durante cuatro años, en los estatutos autonómicos y el terrorismo y, en el último tramo, en la educación, la religión, la familia y la economía, venimos sufriendo una verdadera degradación de la práctica política. Se recurre a la demonización del adversario, la ridiculización de sus ideas, el anuncio de innumerables promesas y propuestas demagógicas, insultos, descalificaciones y manipulación de los datos, todos ellos repetidos hasta la saciedad para ver si deslumbrando se convierte en verdad.

Se crea un sentimiento de inseguridad y malestar, con el anuncio de las mayores catástrofes, la pérdida de empleo, la pérdida de libertades, el control de las conciencias, la pérdida de confianza en las personas, que van provocando desconfianza y un paulatino alejamiento de la participación política.

Dentro de este espectáculo, se pretende que gane el que sea mejor actor o ridiculice al otro de forma más contundente. Lo de menos es la calidad y seriedad de sus propuestas.


Acción política del Gobierno y del Partido Popular

De la acción del gobierno socialista han sobresalido social y mediáticamente algunos aspectos como los nuevos estatutos autonómicos, el diálogo con ETA, una nueva política internacional..., que no han calado suficientemente en la ciudadanía. Las importantes medidas sociales que ha aprobado aún no se notan y posiblemente tardarán tiempo en notarse, debido a las últimas turbulencias económicas.

El PP ha seguido una estrategia de derribo y de convencer a los ya convencidos. Si esta estrategia no resulta, los diez millones de votos de su electorado no le bastarán para gobernar, y tendrá que echar mano de los pactos con otras fuerzas políticas; cuestión difícil después de la actitud de dura confrontación y de aislamiento que mantuvo durante su última legislatura y durante estos últimos cuatro años.


Economía en crisis

Por último, parece que la economía está siendo la dimensión crucial en la gestión del gobierno y en su rendimiento de cuentas. Hasta ahora parecía un activo del Gobierno socialista, pero se está convirtiendo en el arma de la oposición.

Se pensaba que España iniciaría la fase descendente del ciclo económico más o menos coincidiendo con las elecciones, pero nadie predecía que fuera tan acelerada. En ello han influido, sobre todo, factores externos: el incremento de la inflación como consecuencia de la subida del petróleo, las materias primas y los alimentos; y la espectacular crisis de confianza en el sistema financiero a causa de los impagos de las hipotecas locas, con su capacidad de contagio global.

El caso es que la percepción ciudadana sobre la situación de la economía ha variado a peor. El paro, la vivienda y los problemas de índole económico son las tres primeras preocupaciones ciudadanas, casi por delante de terrorismo e inmigración, que han ocupado los primeros puestos en otros momentos.

Es cierto que el Gobierno ha mejorado algunas de las magnitudes que dejó el PP en 2004, como creación de empleo, derechos sociales, estabilidad de las cuentas públicas, crecimiento del PIB y Seguridad Social. Al mismo tiempo, la distribución de la renta y la riqueza se ha hecho más regresiva y los más desfavorecidos y débiles lo siguen siendo en mayor medida.


Problemas laborales y sociales relevantes

Podemos comprobar que las situaciones de precariedad laboral, junto a las variadas modalidades de contratos y subcontratos, y la siniestralidad y muerte que todo ello conlleva, siguen siendo problemas fundamentales de los ciudadanos. Las pésimas condiciones de trabajo y el incumplimiento de las leyes laborales exigen un replanteamiento serio por parte de los partidos. Los jóvenes y las mujeres padecen las peores condiciones laborales. La vivienda se ha convertido en un símbolo de la peor especulación económica, que no tiene en cuenta que su accesibilidad es una necesidad y un derecho social básico.

También, el apoyo y la protección de las familias, olvidadas legislatura tras legislatura, sin ayudas auténticas por hijos y sin un ordenamiento de las relaciones laborales acorde con su función. No son suficientes medidas parciales y coyunturales, más bien de carácter electoralista, como las que se vienen lanzado por los partidos mayoritarios. Es necesario elaborar un plan integral de atención a las familias.

La política inmigratoria ha de desarrollarse en línea de acogida humanitaria, de respeto de los derechos humanos y la dignidad de la persona y de integración social, cultural y ciudadana.

Habría que poner a los más necesitados y empobrecidos en lugar preferente en las decisiones políticas.


Iglesia y Gobierno en confrontación

La relación entre el Gobierno y la Iglesia se ha visto enrarecida por la actitud de algunos obispos y grupos cristianos que han ayudado a confundir el papel de la Iglesia en la sociedad y se han identificado excesivamente con la estrategia política del PP. Al mismo tiempo tampoco han ayudado las posturas de sectores de la izquierda política e ideológica y del gobierno de anticlericalismo y de querer reducir la fe y la religión al ámbito de lo privado. Este desencuentro impide reconocer los valores que el Evangelio aporta a la vida de todas las personas y a la construcción social.

Todo ello conllevará a una lógica incomodidad en muchos cristianos a la hora de votar y de tener una presencia significativa en la vida política, tal y como se desprende de la Doctrina Social de la Iglesia, y señalan nuestros obispos en sus «Orientaciones morales ante la situación actual de España» (n. 48).


Es necesario dignificar la política

Habrá que ver en qué medida estas elecciones son capaces de dar un giro a todo este panorama para que la comprensión de la política sea más positiva y se consiga la rehabilitación de la misma, pues más allá de las buenas intenciones, la dignificación de la política se ha de hacer desde dentro, con una sociedad más participativa y crítica, considerándola como un auténtico servicio a los ciudadanos y como una herramienta para la transformación social, aunque no la única.


Prioridades a la luz del Evangelio

Habrá que establecer prioridades y tenerlas en cuenta en el momento de ejercer el voto, porque ninguna de las opciones responderá enteramente a nuestras aspiraciones, pero no podemos dejar que lo inmediato determine el voto, que puede tener consecuencias mucho más amplias. Por ello, desde nuestra fe en el Dios de Jesucristo y teniendo presente la Doctrina Social de la Iglesia, en nuestra decisión y a la hora de valorar los programas que se nos ofrecen por los distintos partidos, tendríamos que tomar en consideración, entre otras, los siguientes aspectos:


Comisión Permanente de la HOAC

dilluns, 25 de febrer del 2008

Manifest del dia de la dona treballadora


En aquest enllaç podreu trobar el manifest del dia de la dona treballadora dels moviments cristians obrers de Catalunya i Balears:
ACO, CAPELLANS OBRERS, GOAC, JOC, MIJAC, RELIGIOSES EN BARRIS I DELEGACIONS DE PASTORAL OBRERA DE LES DIÒCESIS DE CATALUNYA.

diumenge, 24 de febrer del 2008

Candidatura a la Presidencia de la Conferencia Episcopal

El Próximo mes de marzo se celebrará la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE), cuya misión principal será elegir nuevo Presidente, Vicepresidente y cargos ejecutivos.

Desde el colectivo Eliza Gara Bizkaia vamos a iniciar una campaña en la que presentamos a una mujer como candidata a la Presidencia de la Conferencia Episcopal Española. A través de ella exigimos una participación real y basada en la igualdad que permita una estructura democrática, a la vez que denunciamos la invisibilización de la mujer en ella.

Hemos llamado “Iglesia 2.0” a nuestra candidatura, y la candidata se llama Elena Sanz, y vive en Bilbao.

Aquí viene detallado el programa electoral que hemos elaborado:

Trabajaremos por una Iglesia…

1.… que destine sus infraestructuras y riquezas acumuladas hacia mejoras sociales de los más empobrecidos. Las cuentas se mostrarán claras y transparentes, perfectamente auditadas.
2.… que impulse el Sacerdocio universal.
3.… democrática, participativa, donde todos y todas podamos trabajar corresponsablemente.
4.… que eliminará el celibato obligatorio siendo este una opción personal.
5.… en la que resaltaremos la afectividad y no la sexualidad. Apostamos por una iglesia que sea acompañamiento en todos los procesos tales como el noviazgo…
6.… que acoge, que no excluya, dejaremos a un lado las prohibiciones sin posibilidad de dialogo y las normas que limitan y frenan.
7.… comprometida con la sostenibilidad.
8.… que comparta con otras culturas. Fomentaremos que los inmigrantes sean miembros activos de la comunidad y no solo meros usuarios. Se adecuarán el lenguaje o los símbolos dentro de las parroquias.
9.… que promoverá la creación de una coordinadora ecuménica con el fin de no quedar en actos simbólicos sino trabajo conjunto que dé frutos.
10.… que esté en la calle trabajando por el bien común con todos los colectivos, “la lucha de la gente es la lucha de la iglesia”

CÓMO COLABORAR EN LA CAMPAÑA:
- Difunde este mensaje y dirección
- Deposita tu voto en el blog
- Recogemos adhesiones de apoyo en la dirección elizagara@gmail.com y las iremos publicando
- Deja un comentario en el blog- ...

Reflexión de la HOAC de Madrid ante las elecciones generales del 9 de marzo

Vivimos en una sociedad donde parece que participar en política se hace sólo una vez cada cuatro años, emitiendo el voto. Donde elegimos a aquellos grupos políticos que mejor pueden defender nuestros intereses individuales o que nos gustan más cuando hablan, y luego, durante el año, nos tiramos el resto del tiempo criticándolos o justificando las medidas que van aprobando. Incluso nos olvidamos de ellos porque parecen que no tienen nada que ver con nuestra realidad cotidiana o que todos son iguales cuando llegan al poder, que van a lo suyo, etc. En definitiva, vivimos la política de forma pasiva, aunque sufrimos en nuestra vida cotidiana las decisiones que se toman en política, ya sea cuando utilizamos la Sanidad, la Educación, el Transporte, vamos a la compra, en el trabajo, etc.

En el proceso histórico de este país hemos avanzado, pasando de una dictadura a una democracia, pero la historia no se termina ahí, debemos seguir adelante hacia una democracia participativa. En algunos pueblos de nuestro país ya se están teniendo experiencias en presupuestos participativos, como por ejemplo en Torreperogil, un pueblo de Jaén.

Desde nuestra perspectiva como creyentes, ante esta situación, deberíamos releer el Evangelio y preguntarnos: ¿Jesús de Nazaret que prácticas tenía?, ¿Cómo anunciaba el Reino de Dios?, ¿Porqué lo mataron los poderes políticos y religiosos de su época? Jesús con su vida nos invita a participar activamente, a ser protagonistas en nuestra vida cotidiana y a contribuir con nuestro trabajo y esfuerzo a que esta sociedad sea cada vez más humana y por tanto más cristiana, a lograr una sociedad donde seamos capaces entre todos de conseguir la plenitud del ser humano en armonía con la naturaleza.

También la Doctrina Social de la Iglesia nos invita a que los cristianos participemos activamente en política, asociándonos junto con otros, ya sea en Partidos Políticos, Sindicatos, Asociaciones vecinales, O.N.G.s, etc. para impregnar los valores, prácticas, planteamientos y actitudes que recibimos de la Fe, y que cada uno vamos descubriendo en el encuentro con Dios, desde la oración, la lectura del Evangelio, la Eucaristía, y desde la reflexión y el diálogo con los hermanos. Por tanto nuestra participación en política no es algo que como cristianos podamos o no hacer, sino que es constitutivo de la Fe.

Nuestra vida debemos dedicarla a la consecución del BIEN COMÚN, como bien de todas las personas y toda persona, trabajando por la justicia, la libertad, la dedicación leal y desinteresada al bien de todos, por un estilo de vida sencillo, una preocupación y amor preferencial por los más pobres y últimos, en todas las realidades que vivimos ya sea en la familia, en la comunidad de vecinos, en el trabajo, en el barrio, en el país y a nivel del mundo.

Ahora tenemos un momento privilegiado de participar en política, aunque no es el único, en las Elecciones Generales que se avecinan. Para ello es importante conocer los programas electorales que las distintas formaciones políticas nos presentan, no las cuatro medidas publicitarias que salen en los medios de comunicación. En segundo lugar dialogar, debatir, junto con otros y otras, estas propuestas y, en tercer lugar, reflexionar cuáles encajan más con lo que vamos descubriendo en el Mensaje de Jesús.

Nos gustaría expresar algunos criterios que a nuestro juicio se desprenden de nuestro ser creyente y que pueden orientar nuestra reflexión a la hora de analizar las distintas propuestas:

1º Por la dignidad de la persona; medidas concretas que favorezcan la igualdad y el respeto entre las personas, sean del país o inmigrantes. El respeto y promoción de la dignidad humana debería atender especialmente a los colectivos más desfavorecidos de nuestra sociedad: jubilados, parados, jóvenes a la búsqueda de un empleo como Dios manda, mujeres…
2º Que prevalezca el bien común frente al bien individual; medidas concretas para conseguir una Sanidad Pública universal y completa, una Educación Pública igualitaria y suficiente para todos y todas, apoyo a los Mayores y Dependientes, acceso a una vivienda digna.
3º Que prevalezca el destino universal de los bienes frente a la primacía del capital; medidas concretas para erradicar la pobreza y la marginación en nuestra sociedad. A nivel de impuestos que aporte más el que más tiene y así se redistribuya la riqueza que generamos entre todas y todos.
4º Medidas concretas que posibiliten la conservación del entorno natural, el medio ambiente y que se haga frente al reto del cambio climático como responsabilidad nuestra ante las generaciones venideras.
5º El trabajo como realización personal y contribución social; medidas concretas que posibiliten la seguridad y estabilidad en el trabajo, contra la precariedad laboral y la economía sumergida.
6º Medidas concretas que impulsen la Paz, el respeto, la tolerancia y la mejora de la convivencia; respuesta ante el terrorismo desde la búsqueda de la pacificación, renuncia a participar en las guerras y en el comercio de armas.
7º En cuanto a la organización de los estados; medidas concretas que posibiliten el respeto a las diferencias culturales, la unidad desde la diversidad y la búsqueda de lo que nos une. Medidas concretas que impulsen la descentralización del poder y la participación mayor de los ciudadanos en las decisiones políticas.
8º Medidas concretas que impulsen la cooperación internacional entre los estados para el desarrollo de los pueblos empobrecidos y erradicar la pobreza en el mundo.
9º Propuestas a favor de la familia como primer núcleo de socialización y red de seguridad, en línea con garantizar una conciliación de la vida laboral que permita atender adecuadamente nuestras relaciones familiares y hacer un seguimiento adecuado de los más cercanos.

Os animamos a participar conscientemente en estas elecciones para contribuir al bien común.

divendres, 22 de febrer del 2008

Dissabte 23 de febrer a les 17.30 manifestacio "TENIM DRET A TENIR DRETS" cap a una Jornada "sense immigrants", de Pl.Universitat al Pla de Palau


El lema de la mani és: "Tenim dret a tenir drets. Ni discriminació ni exclusió". La convoca la "Red Estatal por los Derechos de los l@s inmigrantes (REDI)" i s'emmarca dins una jornada estatal amb altres manis el mateix dia a una desena de ciutats, cosa que representa un pas endavant molt important davant la dispersió de les iniciatives que han existit fins ara.

12 MEDIDAS URGENTES POR LA DIGNIDAD DE LOS/LAS MIGRANTES
“Tenemos derecho a tener derechos”

Algunos ciudadanos se encuentran sometidos a una serie de normas legales diferentes a las del resto de personas por razón de su origen. La Ley de Extranjería, desde su primera versión de 1.985 ha establecido requisitos cada vez más difíciles, alejados de la realidad social y en ocasiones imposibles de cumplir a quien pretenda establecerse legalmente en España. Además, se han multiplicado los controles de documentación arbitrarios, las detenciones discriminatorias, el internamiento y las expulsiones en condiciones que vulneran los tratados Internacionales suscritos por España en materia de asilo y Derechos Humanos.

Mientras las condiciones de vida de los ciudadanos migrantes son cada vez más difíciles, las administraciones siguen primando la inversión en políticas de control frente al gasto social. Los últimos cambios legislativos han ido dirigidos a evitar la entrada, dificultar la permanencia y facilitar la expulsión de las personas migrantes que se encuentran en España, en vez de destinar recursos a la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos, migrantes o no, cada vez más precarias.

Junto a ello, proliferan los discursos que tratan la inmigración y a los inmigrantes como “un problema”. Se trata al inmigrante como enemigo peligroso, delincuente, probable terrorista, invasor… y de esta forma se fomenta en el conjunto de la ciudadanía el miedo y la sensación inseguridad, con el objetivo de asegurarse una población dócil y sumisa, a disposición de trabajar en peores condiciones que la población autóctona.
El racismo institucional fomenta racismo social y produce la marginación de la población migrante en el plano legal, laboral, social, educativo, de vivienda, etc., permitiendo y aumentando la explotación laboral.

En este sentido, el Estado Español no es una excepción dentro de Europa. Las políticas migratorias de la UE, a la vez que se centran en la lucha contra la inmigración “ilegal”, tratan de promocionar las migraciones regulares y temporales, subordinadas a las necesidades del mercado de trabajo europeo, demostrando una concepción puramente utilitarista e instrumental de la inmigración. No se tienen en cuenta las profundas desigualdades económicas, injusticias sociales, hambrunas y guerras, origen de los actuales procesos migratorios. Y de esta forma se niega a millones de personas el derecho humano elemental de buscar una vida digna independientemente de su lugar de nacimiento.

Esta política degrada y envilece al conjunto de la sociedad. Por ello desde la convicción racional y ética de la igualdad de las personas y la universalidad de los derechos, las organizaciones y personas que suscribimos este escrito afirmamos el DERECHO A TENER DERECHOS de las personas migrantes. Con este objetivo y mientras seguimos trabajando para la necesaria derogación de la actual Ley de Extranjería, exigimos al próximo GOBIERNO DE ESPAÑA la adopción de las siguientes


12 Medidas Urgentes por la Dignidad de los/las migrantes:


A) REGULARIZACIÓN INMEDIATA Y GARANTÍAS A LA RESIDENCIA Y VIDA
FAMILIAR
1.- Nuevo proceso de regularización no condicionado al contrato de trabajo
Apertura de un proceso de regularización que garantice el permiso de residencia y trabajo para todas las personas migrantes "sin papeles" que habitan en el territorio español, sin condicionarlo a la exigencia de un contrato de trabajo previo, a fin de terminar con la explotación laboral y la corrupción que conlleva dicha exigencia.
2.- Adaptación a la realidad de los requisitos para acogerse al arraigo social:
- reducción a un año el tiempo de estancia exigido
- que el hecho de tener una orden de expulsión por causas administrativas no sea un impedimento para obtener el arraigo
- no subordinación de su concesión a la posesión de un contrato de trabajo
- eliminación de los requisitos de imposible cumplimiento (como, por ejemplo, el certificado de penales de nacionales de países sin embajada en España) o que signifiquen discriminación o un trato degradante para el inmigrante (como determinadas pruebas médicas).
- facilitar de la regularización de personas con hijos nacidos en España.
3.- Flexibilización de los requisitos para acogerse al arraigo laboral
Otorgamiento del arraigo laboral a toda persona que por cualquier medio de prueba válido en derecho acredite existencia de una o varias relaciones laborales que sumen un periodo igual o superior a seis meses.
4.-Flexibilización de los requisitos para la tramitación de la reagrupación familiar adaptándolas a la realidad del mercado laboral y de vivienda de España y garantizando ante todo el derecho fundamental de vivir en familia, así como el derecho a trabajar de los familiares reagrupados.
5.- Garantía de los derechos laborales y de vida familiar de los trabajadores temporeros contratados en origen. Establecer una política de contratación estable que garantice la igualdad de derechos, la reagrupación familiar y la posibilidad de residencia estable en Europa. Creación de comisiones independientes de investigación y control del cumplimiento de los derechos laborales hasta que esto suceda.
6.- Aumento significativo de los recursos para garantizar el acceso a la información y para dar una respuesta ágil y eficaz a los trámites administrativos que afectan a los inmigrantes (arraigo, renovación, homologación de títulos, etc.), así como garantizar una asistencia real y efectiva de los letrados del turno de oficio cuando así corresponda.

B) CESE DE LOS ABUSOS POLICIALES Y LA DISCRIMINACIÓN
7.- Cierre de los Centros de Internamiento para Extranjeros. Creación de comisiones independientes de investigación y seguimiento (formada por organizaciones en defensa de los Derechos Humanos) hasta su cierre definitivo.
8.- Derogación del Protocolo de actuación aprobado en Septiembre de 2.007 para las repatriaciones y el traslado de detenidos por vía aérea y/o marítima.
9.- Orden inmediata de paralizar toda actuación arbitraria en relación a los controles de documentación, las detenciones, el secuestro de pasaportes y las expulsiones que sufre la población inmigrante, especialmente en el caso de los menores de edad.
Asimismo, prohibición de iniciar expedientes de expulsión a quien denuncie irregularidades laborales, abusos policiales o agresiones xenófobas, así como a las víctimas de la violencia de género o a quien sufra cualquier tipo de violación de sus derechos fundamentales.
10.- Retirada definitiva de la Proposición de Ley Orgánica de Medidas para la Lucha Contra la Inmigración Clandestina.

C) IGUALDAD PLENA DE DERECHOS
11.- Cumplimiento inmediato y efectivo de los acuerdos internacionales suscritos por España es materia de asilo y derecho de los trabajadores inmigrantes y firma de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.
12.- Garantizar el derecho de sufragio activo y pasivo para las personas inmigrantes, así como el ejercicio de los derechos laborales, sociales, civiles y culturales en régimen de igualdad con los ciudadanos autóctonos.

Red Estatal por los Derechos de l@s Migrantes (REDI)

Manifiesto HOAC Murcia sobre las Elecciones Generales del 9 de marzo

El podeu trobar aquí.

dijous, 14 de febrer del 2008

Mensaje del MMTC para el 8 de Marzo de 2008

La competencia de las mujeres para erradicar la violencia y la pobreza

El neoliberalismo y los politicos han visto en la modificaciòn de los mercados y el intercambio de productos una tabla de salvaciòn para despachar sus productos y para hacer avanzar un poco los derechos humanos. El provecho ha dominado el avance de los derechos humanos. Desgraciadamente, las sociedades que funcionaban de manera autonoma, son ahorra desposeidas, porque tienen que vender cultivos que ya no les alimentan y porque tienen que comprar lo que producian para ellas mismas antès màs.

La cultura de dominaciòn

¿Cuáles son las consecuencias de esta cultura de dominaciòn? Esta cultura ha producido, desde los principios de la humanidad, guerras, nacionalismos ciegos, divisiones Sur – Norte, capitalismo, trabajo indecente, migraciones economicas, destrucciòn del medio ambiente, hambre, mala salud para miles de personas, violencia y explotaciòn hacia las mujeres y niños, exclusiòn de la mitad de la humanidad.... esta cultura de dominaciòn es varòn (en la politica, economia) se ha comportado como parte del reino animal en que reina la ley del mas fuerte, sin justicia. Esta practica y la de excluir a las mujeres han hecho perder la mitad de su potencial de desarollo a la Humanidad.

¿Qué porvenir para el Siglo XXI?

Como se han creado iguales hombres y mujeres, el Movimiento Mundial de Trabajadores Cristianos (MMTC) piensa que el siglo XXI necesita verdaderamente la competencia de las mujeres para salir del callejòn sin salida. ¿Cómo no repetir las estupideces de los pasados siglos? ¿Qué deben hacer los Estados para que las mujeres aumenten sus competencias para poder tomar su papel en la sociedad civil, politica, economica y eclesial? Por cierto, hay que asegurar un marco legal a las mujeres, para que puedan elegir en toda libertad su vida adulta, nacimiento, casamiento, contra la explotaciòn sexual, contra el trafico humano... sea en la vida privada como en la sociedad, en espacios publicos, en el trabajo. Pero, a demas de esto los Estados, los Movimientos miembros deben poner en obra lugares de educaciòn, en que puedan tomar la palabra y tomar responsabilidades las chicas jovenes y las mujeres para experimentar su liderazgo, su toma en cargo de las necesidades de la comunidad y la direcciòn politica. Asi las mujeres podran reunirse con igual dignidad en la poblaciòn activa.

El porvenir de la humanidad : la cultura de cooperaciòn

¿Qué puede reemplazar la cultura de la dominaciòn? La cultura de la cooperación, de la igualdad y el centrar las preocupaciones en las necesidades humanas. La formaciòn profesional es necesaria y urgente en el campo de salud, educaciòn, servicios sociales y creaciòn de empleos... Las mujeres pueden y deben levantar el guante y producir mejores resultados que en estos siglos pasados. Hacemos nuestro el siguiente dicho “ Quien saca adelante a una hija, saca adelante otra generaciòn y asi saca adelante a la sociedad”Todos juntos, mujeres y hombres deben desarollar esta cultura de la cooperaciòn para responder a las necesidades de la Humanidad, para dar condiciones de educaciòn y de trabajo decentes y para erradicar, violencia y pobreza. La miseria echara marcha atras y solos sera un recuerdo. Viendos los males de los siglos pasados, la esperanza pasa por la competencia de las mujeres y por la marcha comùn de las mujeres y los hombres para hacerlos desaparecer.

dimecres, 6 de febrer del 2008

Comunicat de la GOAC de Barcelona davant les manifestacions de la CEE

ELS/LES MILITANTS DE LA GERMANOR OBRERA D’A.C de BARCELONA.-HOAC, obrers i cristians, homes i dones, volem expressar públicament el que sentim i pensem davant les darreres manifestacions públiques de la corrent més conservadora de la nostra Església, de la mateixa manera que ho han fet tants cristians i organitzacions.

Volem defugir sempre d’idealismes ingenus que no ens ajuden res en la nostra tasca diària, en el treball i la lluita. Molt menys volem caure en pessimismes derrotistes que només posen de manifest ressentiments i una manca total de coneixement de la realitat actual de la nostra societat, catalana i espanyola.

La nostra experiència en el compromís, el nostre ACTUAR, rebutja imposicions teòriques, i morals estrictes i restrictives. Avui els conceptes de persona, maternitat, matrimoni, família, homosexualitat,... estan en revisió permanent. Les condicions de treball i de vida tenen una influència cabdal en aquest procés.

Per tot això ens fa mal que la nostra Jerarquia no tingui aquesta visió i una presència més activa denunciant les injustícies que el sistema neoliberal provoca, sobretot als més febles de la nostra societat. I es dediqui a fer campanya i a manifestar-se donant suport a les opcions polítiques més conservadores i reaccionàries que, sembla ser, li són afins. No els hem vist encapçalar cap manifestació, excepte alguna excepció, ni contra la guerra ni contra les condicions precàries de treball i de vida que vivim els treballadors, contra la sinistralitat laboral, la deslocalització d'empreses a casa nostra...

L’Església que volem i volem viure és la que treballa i lluita per la prioritat de la persona i la seva dignitat, la que creix i és testimoni de comunió, eclesial i social. Oberta al diàleg i amb una actitud crítica i autocrítica, per trobar i facilitar els punts comuns i d’afinitat, i no solament a la defensiva, a la desqualificació i a la condemna. Volem aportar elements de consens, de revisió, de compassió -una compassió que també necessitem.

Això ens diu la nostra sensibilitat i consciència obrera i cristiana. Aquesta reflexió sorgeix de la nostra doble fidelitat al món obrer i a l’església.

Per fidelitat, nosaltres tampoc callarem.

diumenge, 3 de febrer del 2008

Publicacions de la HOAC


Us recordem que aquí a la dreta a l'apartat de Publicacions teniu enllaços per poder llegir el Tu i el Noticias Obreras. No deixeu de fer una ullada.

Ejercicio de la Politica a la Luz de la Doctrina Social de la Iglesia

Desde la Diócesis de Orihuela-Alicante nos hacen llegar el documento "Ejercicio de la Politica a la Luz de la Doctrina Social de la Iglesia". Se ha elaborado colectivamente desde la Delegación de Acción Social y Caritativa y en la que ha colaborado el Secretariado de Pastoral Obrera.

José Antonio Pagola

Escrit que de J. A. Pagola arran d'uns textos apareguts que comenten i jutgen el seu llibre "Jesús. Aproximación histórica".

Las Comunidades Cristianas Populares de Andalucía protestan rotundamente contra el Comunicado de los Obispos andaluces sobre las próximas elecciones

Las Comunidades Cristianas Populares de Andalucía hemos leído y releído con incredulidad y con creciente indignación el texto completo de las “Orientaciones Pastorales de los obispos de Andalucía” con motivo de las próximas elecciones generales y autonómicas en Andalucía.
Compartimos la invitación de los obispos “a sentirnos más protagonistas de la sociedad en que vivimos y a emitir el voto en conciencia y con sentido de responsabilidad.” Recogemos también su recomendación de construir una sociedad mejor no sólo con el voto cada cierto tiempo, sino “también con un compromiso constante y cotidiano en la contribución a la vida común”.

Valoramos su llamada a la solidaridad hacia los sectores sociales más desfavorecidos, especialmente hacia la población inmigrante. Pero nos parecen formulaciones tan estereotipadas y tan anodinas que da la impresión de que se hacen solamente para salir del paso.

Igualmente asumimos su afirmación de que “parte esencial del bien común es la libertad religiosa”. Efectivamente, cuando la Iglesia oficial negó durante siglos esa libertad religiosa y cuando en los Estados Pontificios, mientras existieron, se persiguió de forma implacable toda forma de libertad religiosa, resulta un alivio que, por fin, se acepte ese principio de libertad religiosa que la sociedad civil ha conquistado por sí misma a pesar de la cerrada oposición de todo el aparato eclesiástico.

Nos hubiera agradado que los obispos reconocieran públicamente el penoso papel histórico que han tenido los dirigentes eclesiásticos en su cerrada resistencia a reconocer los más elementales derechos cívicos, como el derecho de opinión, de reunión, de asociación y hasta de pensamiento. Por no hablar de su tajante negativa a reconocer la igualdad radical de todos los seres humanos.

Quizá porque han caminado durante tanto tiempo a remolque de la historia mantienen unos esquemas totalitarios que, curiosamente, pretenden trasladar a los actuales poderes públicos. Por eso, tras la lectura del Comunicado, las CCP de Andalucía:

1.- Rechazamos “el tipo de comunidad humana y política” que nos proponen los obispos precisamente porque a determinadas personas y colectivos se les niega su derecho a vivir en plano de igualdad de acuerdo con su orientación sexual o porque se les niega el derecho a decidir sobre su propia muerte de acuerdo con sus convicciones personales.

2.- Apostamos sin reservas por una “Educación de la Ciudadanía”. Entendemos que es obligación de los poderes públicos educar a toda la sociedad y muy especialmente a la juventud en una conciencia moral centrada en el respeto absoluto a los Derechos Humanos. Pensamos que “la construcción de una ciudad armoniosa” de la que hablan los obispos no se consigue desde una moral totalitaria o exclusivista, sino desde la aceptación del pluralismo y desde el respeto a otras opciones éticas que tienen también cabida dentro de los Derechos Humanos.

3.- Afirmamos claramente que no nos sentimos representados por el Comunicado de los obispos. Y que otras muchas personas, incluso practicantes, tienen comportamientos éticos muy madurados, pero muy diferentes de lo que pretenden establecer los obispos como la única moral católica. Creemos en una iglesia comunidad de creyentes en los valores de Jesús con pluralidad de opciones políticas, sociales, morales y culturales con derecho a disentir y expresarse libremente.

4.- Finalmente, exigimos con todo respeto a los obispos que se alineen inequívocamente con los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad. Que desde ahí inquieten las conciencias de todas las personas de buena voluntad. Que tengan el coraje de desmarcarse de posiciones políticas que buscan mantener situaciones de privilegio. Y que no sigan confundiendo vergonzosamente el mensaje de Jesús con alianzas con el poder.

CCP-Andalucía, 24 de enero de 2008