dimecres, 28 de març del 2012

La JOC i la HOAC davant la vaga general


Les organitzacions sindicals han convocat una vaga general el proper 29 de març per a demanar al Govern d'Espanya la retirada de la recentment aprovada reforma laboral que ha estat adoptada sense acord amb els sindicats, i contra les retallades en drets socials.
La Germanor Obrera d'Acció Catòlica (HOAC) i la Joventut Obrera Cristiana (JOC) volem, des del nostre ésser Església i la nostra missió evangelitzadora en el món obrer i del treball, oferir una reflexió davant aquest fet. Creiem que, àdhuc sent legítim el Govern i la representació parlamentària ctual sorgida de les urnes i, per tant, les decisions que en aquest parlament s'acordin, la societat civil pot manifestar i orientar, des de la seva opinió i acció pacífica, les mesures que el poder legislatiu i executiu portin a terme. Especialment quan moltes d'elles no han estat fruit de la negociació i el consens entre els diferents agents socials, en un moment en el qual la realitat socioeconòmica i les xifres d'atur demanden polítiques i reformes estructurals.
En aquest sentit, la AHOAC i la JOC vam fer pública el passat 16 de febrer la nostra valoració de la reforma laboral. Ens sembla injusta i rebutjable, perquè constituïx un dur cop al dret laboral i als drets de les persones i famílies treballadores. Les retallades en drets laborals i socials que s'estan imposant són injustes i completament injustificades. Aquestes decisions afecten al conjunt de la societat però, de manera més lesiva, als sectors més febles i empobrits del món del treball.

diumenge, 25 de març del 2012

CAP A LA VAGA GENERAL


CAP A LA VAGA GENERAL

El treball que els moviments i les organitzacions de la classe obrera fan vers la justícia social és fortalesa de tots i totes. Retornem-la amb les nostres accions també justes.
LA FAVB DÓNA SUPORT A LA CONVOCATÒRIA DE VAGA GENERAL
PER AL DIA 29 DE MARÇ
Totes les forces sindicals convoquen una vaga general per al proper 29 de març en contra de la Reforma Laboral recentment aprovada. Com ja vam explicar a l’editorial del número 122 de Carrer, considerem aquesta reforma un greu atemptat als drets laborals de la majoria de la població, amb conseqüències de llarga durada per a l’equitat, la seguretat, la llibertat i els drets individuals i col·lectius.
La reforma està en la mateixa línia que les retallades i privatitzacions de serveis públics essencials i les polítiques socials i fiscals regressives que s’estan aplicant amb l’excusa de la crisi econòmica. Una crisi generada en el desgavell del sector financer i empresarial i que, en comptes de donar pas a un altre tipus de polítiques, està reforçant fins a nivells insuportables la demolició dels drets assolits després de molts anys de lluites socials.

dimarts, 6 de març del 2012

PER LA DEFENSA DELS DRETS DE LES DONES TREBALLADORES

8 de MARÇ
manifestació a les 7 del vespre
a la plaça Univesitat de Barcelona
COMUNICAT DAVANT EL DIA DE LA DONA TREBALLADORA
8 març de 2012: Dia que volem centrar la mirada en les dones.

En l'any que recordem el 50 aniversari del Concili Vaticà II portem a la memòria un text que es va dirigir a les dones: «Arriba l'hora, ha arribat l'hora que la vocació de la dona es compleix en plenitud, l'hora que la dona adquireix en el món una influència, un pes, un poder mai arribat fins a ara. Per això, en aquest moment que la humanitat coneix un canvi tan profund, les dones plenes de l'esperit de l'Evangeli poden ajudar tant que la humanitat no decaigui» .Avui, no obstant això, podem denunciar que aquesta profunda mutació del paper de la dona en la societat no s'ha completat. I, és més, està en perill.