dimarts, 7 d’octubre del 2014

Jornada Mundial pel Treball Decent: el món del treball necessita l'alegria de l'Evangeli

Us fem particeps del  comunicat que a nivell estatal la HOAC i la JOC hem realitzat amb motiu de la Jornada Mundial pel Treball Decent:


"Davant la celebració de la Jornada Mundial pel Treball Decent, el dia 7 d'octubre , aquestes paraules recentment pronunciades pel Papa Francisco, adquireixen un profund significat i una crida a tota l'Església i tota la societat:
"Cal reafirmar que el treball és una realitat essencial per a la societat, per a les famílies i per als individus, i que el seu principal valor és el bé de la persona humana, ja que la realitza com a tal, amb les seves actituds i les seves capacitats intel · lectuals , creatives i manuals. D'això es deriva que el treball no tingui només un cap econòmic i de beneficis, sinó sobretot un cap que afecta l'home i la seva dignitat . ¡ I si no hi ha feina aquesta dignitat està ferida ! ". ( Als dirigents i obrers de les fàbriques d'acer de Terni , 20 març 2014 )
" El problema és no portar el pa a casa, això treu la dignitat . El problema més greu és la dignitat per això hem de treballar i defensar la dignitat que ens dóna la feina " . ( Trobada amb treballadors i estudiants del sector de la indústria. Molise, 5 juliol 2014 ).
Estem immersos en una realitat que ha patit i està patint profundes transformacions en tots els àmbits de la vida de les persones. Una de les majors és la manera d'entendre i organitzar el treball humà. La forma en què avui s'organitza la feina no és compatible amb la vida digna a la qual estem cridats .
Tenir o no treball, tenir un salari suficient per poder viure, realitzar el treball en condicions dignes o no, són condicions que possibiliten el creixement i el desenvolupament de les persones o el impedeixen.
Només cal il · lustrar aquesta realitat amb algunes dades en l'àmbit mundial:
més de dos-cents milions de dones i homes estan aturats.
gairebé mil milions de dones i homes treballen, però els seus ingressos no els permeten superar el llindar de la pobresa dels 2 dòlars al dia per persona a casa seva.
més de dos-cents milions de nenes i nens es veuen obligats a treballar en condicions infrahumanes o d'explotació.
la desocupació dels joves arriba a nivells alarmants en molts països del sud d'Europa i Àfrica.
es dóna de fet, una mercantilització i instrumentalització del treball i la negació pràctica del dret al mateix per a milions de persones.
Si baixem al nostre país:
més de 5,6 milions d'aturats / es (EPA, 2n trimestre 2014)
més de 1.300.000 famílies on cap dels seus membres percep cap tipus d'ingrés.
avui de fet, es pot tenir feina i ser pobre.
les successives reformes laborals han contribuït a la precarització del treball ia estendre-la a tots els sectors de producció.
s'han reduït enormement els drets laborals que tants esforços i lluites van costar a les treballadores i els treballadors.
s'han incrementat la pobresa i, molt més que a la resta dels països de la UE, la desigualtat entre rics i pobres.
Des de l'any 1999, l' Organització Internacional del Treball (OIT) , amb participació de governs, i associacions empresàries i sindicals, impulsa l'objectiu d'aconseguir un treball decent com a element fonamental per combatre l'empobriment i com a camí cap a una societat decent, més justa i humana.
També l' Església , des de la doctrina social (DSI) , crida l'atenció i promou que s'impulsi el treball decent . Moviments de creients, com el   MMTC (Moviment Mundial de treballadors cristians) , Càritas Internacionalis , Iustitia i Pax , Pax Romana i centenars d'altres grups representatius de congregacions, associacions i moviments, han fet seva aquesta reivindicació com a símbol de la lluita contra la desocupació , la subocupació i la precarietat laboral.
També al nostre país som moltes les persones i organitzacions que ens preguntem què està passant amb l'ésser humà, amb el treball i amb la societat que s'està configurant ?
Organitzacions socials com sindicats, associacions de tot tipus, assemblees d'aturats ... organitzacions eclesials com parròquies, comunitats, Càritas, Justícia i Pau, i moviments apostòlics ... estem treballant per construir un nou món on el treball decent sigui una prioritat que ens permeti viure amb dignitat, construir la nostra humanitat i crear llaços socials tan necessaris per construir la fraternitat universal.
Com a església no podem romandre callats i passius quan les condicions socials dificulten que l'ésser humà pugui viure d'acord amb la seva dignitat de fill de Déu.
La nostra preocupació per la vida humana, i especialment pels pobres als que veiem a Jesucrist, ens ha de portar a ocupar i preocupar-nos per la realitat del treball . No oblidem que " els pobres són en molts casos el resultat de la violació del treball humà , bé perquè es limiten les seves possibilitats (desocupació, subocupació) bé perquè es devaluen els drets que en flueixen, especialment el dret al sou just, a la seguretat de la persona del treballador i la seva família "( Caritas in veritate, 63 ) .
Com església, ens comprometem a assumir la crida que ens fa el document preparatori del Sínode extraordinari dels Bisbes sobre la Família en el seu número 71: " En diàleg amb l'Estat i les entitats públiques, s'espera de part de l'Església una acció de suport concret per a una ocupació digna , per salaris justos, per a una política fiscal a favor de la família, així com l'activació d'una ajuda per a les famílies i els fills ".
Convidem a les organitzacions socials i eclesials ia totes les persones de bona voluntat, a celebrar enguany la Jornada mundial pel treball decent reflexionant sobre el que està esdevenint en el món laboral i descobrir i denunciar les causes que propicien el sofriment de tantes treballadores i treballadors, famílies i pobles.
Amb esperança convidem a continuar detectant i donant suport a les iniciatives que moltes persones, organitzacions i col · lectius estan desenvolupant en el camp del treball cooperatiu, d'empreses d'inserció laboral, del treball social, del reconeixement del treball no productiu com a treball necessari per a la societat; la reivindicació d'uns ingressos familiars mínims amb el qual poder viure; la banca ètica; l'economia de comunió. Totes elles són manifestacions que és possible organitzar el treball des d'altres valors i criteris on les persones i les famílies siguin el centre i fi de la producció, de l'activitat econòmica i de la societat i no meres eines de producció o mercaderies a mercè de els mercats.
Seguim potenciant les que existeixen i construint altres experiències noves que vagin teixint xarxes de solidaritat i formes de construir la nostra humanitat, on l'activitat humana i el treball decent possibilitin la realització de les persones i estiguin al servei de la comunió social.
Com a homes i dones creients, creiem que la bona notícia de l' Evangeli passa per ser bona notícia per al món del treball. L'alegria de l'Evangeli ha de ser també alegria de l'Evangeli per al món del treball, per als treballadors i treballadores.
Signen: HOAC i JOC

Donen suport:  Acció Catòlica General, Acció Catòlica Obrera, Acció Social Empresarial, CONFER, Càrites Espanyola, Fòrum de Laics, Frater Espanya, Germandats del Treball, Justícia i Pau, Joventut Estudiant Catòlica, Moviment Rural Cristià, Moviment de Joves Rurals Cristians, i Professionals Cristians.
Octubre 3, 2014