dimarts, 22 d’octubre del 2019


COMUNICADO DE LA GOAC ANTE LOS HECHOS VIVIDOS EN ESTOS ÚLTIMOS DÍAS EN CATALUNYA 


Ante la sentencia del Tribunal Supremo que condena a líderes políticos y sociales hasta un total de 99 años de prisión, la Asamblea Diocesana de la GOAC - Hermandad Obrera de Acción Católica de Barcelona y Sant Feliu queremos expresar:

Nuestro rechazo a unas condenas que quieren penalizar la movilización social y política que siempre han estado y serán herramientas de lucha y adelanto para la ciudadanía.

Nuestra solidaridad y espaldarazo hacia las personas y familiares que fruto de esta sentencia hoy están sufriendo.

Esta sentencia no ayuda a la solución del conflicto político existente, y abre un escenario de incertidumbre y tensiones que están generando una ruptura de la convivencia.

Denunciar que nuestro sistema democrático sufre hoy un agotamiento que imposibilita dar salidas a las diversas propuestas políticas y sociales.

Ante el desarrollo de las movilizaciones queremos denunciar la estrategia planificada y reaccionaria de criminalizar la amplia respuesta pacífica, ha acabado provocando reacciones violentas.

Reclamamos a las instituciones que actúen para garantizar el derecho y la seguridad de las personas que participen de las varias protestas.

Desde la GOAC nos arreciamos en el hecho que la solución pasa por el ejercicio valiente de la política, el diálogo, el pacto y el respecto a la diversidad de opiniones y posicionamientos políticos.

Desde nuestra misión de evangelización en el mundo obrero, y desde nuestro ser Iglesia y nuestra presencia en varios movimientos y plataformas sociales y políticas, las y los militantes de la GOAC se comprometen a continuar implicadas e implicados por la mejora de la vida de las personas trabajadoras y la defensa de los derechos humanos y las libertades.Asamblea Diocesana de Barcelona-Sant Feliu
20 de octubre de 2019COMUNICAT DE LA GOAC DAVANT ELS FETS VISCUTS AQUESTS DARRERS DIES A CATALUNYA

Davant la sentència del Tribunal Suprem que condemna a líders polítics i socials fins un total de 99 anys de presó, l’Assemblea Diocesana de la GOAC-Germanor Obrera d'Acció Catòlica de Barcelona i Sant Feliu volem expressar:

El nostre rebuig a unes condemnes que volen penalitzar la mobilització social i política que sempre han estat i seran eines de lluita i avenç per a la ciutadania.

La nostra solidaritat i recolzament cap a les persones i familiars que fruit d'aquesta sentència avui estan patint.

Aquesta sentència no ajuda a la solució del conflicte polític existent, i obre un escenari d'incertesa i tensions que estan generant una ruptura de la convivència.

Denunciar que el nostre sistema democràtic pateix avui un esgotament que impossibilita donar sortides a les diverses propostes polítiques i socials.

Davant del desenvolupament de les mobilitzacions volem denunciar la estratègia planificada i reaccionària de criminalitzar l’àmplia resposta pacífica, ha acabat provocant reaccions violentes.

Reclamem a les institucions que actuïn per garantir el dret i la seguretat de les persones que participen de les diverses protestes.

Des de la GOAC ens refermem en el fet que la solució passa per l'exercici valent de la política, el diàleg, el pacte i el respecte a la diversitat d'opinions i posicionaments polítics.

Des de la nostra missió d'evangelització en el món obrer, i des del nostre ser Església i la nostra presència en diversos moviments i plataformes socials i polítiques, les i els militants de la GOAC es comprometen a continuar implicades i implicats per la millora de la vida de les persones treballadores i la defensa dels drets humans i les llibertats.Assemblea Diocesana de Barcelona-Sant Feliu
20 d’octubre de 2019

dilluns, 14 d’octubre del 2019


COMUNICAT PER LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM


Davant de la sentència del Tribunal Suprem que condemna a líders polítics i socials a fins un total de 99 anys de presó, la Comissió Diocesana de la Goac-Germanor Obrera d'Acció Catòlica de Barcelona i Sant Feliu volem expressar:

Primer: el nostre rebuig a unes condemnes que volen penalitzar la mobilització social i política que sempre han estat i seran eines de lluita i avenç per a la ciutadania.
Segon: La nostra solidaritat i recolzament cap a les persones i familiars que fruit d'aquesta sentència avui estan patint.
Tercer: Aquesta sentència no ajuda a la solució del conflicte polític existent, i obre un escenari d'incertesa i tensions que poden generar una ruptura de la convivència.
Quart: Denunciar que el nostre sistema democràtic pateix avui un esgotament que impossibilita donar sortides a les diverses propostes polítiques i socials.
Cinquè: Des de la Goac ens refermem en el fet que la solució passa per l'exercici valent de la política, el diàleg, el pacte i el respecte a la diversitat d'opinions i posicionaments polítics.
Sisè: Des de la nostra missió d'evangelització en el món obrer, i des del nostre ser Església i la nostra presència en diversos moviments i plataformes socials i polítiques les i els militants de la Goac es comprometen a continuar implicades i implicats per la millora de la vida de les persones treballadores i la defensa dels drets humans i les llibertats. 


Comissió Diocesana
14 d'Octubre de 2019

dimecres, 2 d’octubre del 2019

7 d'OCTUBRE: Jornada Mundial Treball Decent


Acte de la Plataforma Església pel Treball DecentBenvolguts, benvolgudes,

El proper 7 d'octubre celebrem la Jornada mundial pel Treball Decent.

De nou, la plataforma Església pel treball decent surt al carrer a reivindicar que la necessitat de trencar amb la precarietat laboral i caminar cap un treball que ens dignifiqui. L'acte, un gest públic i reivindicaitu, serà el proper dilluns 7 d'octubre a les 17:00h a la Plaça Sant Jaume. 

Us adjuntem el Comunicat que hem elaborat amb motiu d'aquesta jornada.

Us esperem a tots i totes!!!COMUNICAT

JORNADA MUNDIAL PEL TREBALL DECENT
7 D’OCTUBRE DE 2019
ESGLÉSIA PEL TREBALL DECENT


Amb motiu de la Jornada Mundial pel Treball Decent, promoguda arreu del món el dia 7 d’octubre per l’Organització Internacional del Treball (OIT) i per la Confederació Sindical Internacional (CSI), escau insistir en la situació dramàtica a què es veuen abocades moltes persones que estan en risc de perdre el seu lloc de treball habitual, de manera especial aquelles que avui fan les feines més senzilles i menys valorades per la societat.
A l’hora d’afrontar el futur, com entitats d’Església o d’inspiració cristiana, posem al centre de les nostres preocupacions les necessitats de les persones més desafavorides. Avui la Terra té prou recursos perquè tothom pugui viure dignament, la qüestió és com repartim el treball entre tothom per poder després també compartir la riquesa.
Atès el gran desenvolupament tecnològic del nostre món, hi ha un intens debat sobre el futur del treball i es plantegen molts dubtes sobre si la creació de nous llocs de treball compensarà la important i previsible destrucció de molts dels actuals. Davant els reptes del futur i compromeses des de la nostra esperança, creiem que:
  • La nostra societat necessita recuperar el sentit comunitari i fraternal, reivindicant el paper que correspon a la política exercida amb honestedat i transparència per revitalitzar el contracte social, en benefici de totes les persones.
  • La realitat laboral es transformarà i cal esperar que es crearan noves oportunitats. Cal repartir millor el treball i reduir la jornada laboral; invertir en formació per capacitar i reciclar professionalment les persones, i sobretot, crear treball decent i sostenible.
  • La cura de les persones dependents reclama més atenció, reconeixent la seva importància i destinant-hi més recursos, personals i materials. Reivindiquem un sou mínim de 1.000 €/mes i flexibilitat per assolir una millor conciliació laboral. Les empreses cooperatives hi poden tenir un paper destacat.
Tot i que la fita de les nostres entitats és col·laborar perquè tothom pugui tenir un treball digne i decent, en el dia a dia cal donar resposta a molta gent a casa nostra que pateix per falta de feina o de feines precàries. A més a més de noves polítiques actives i actualitzades contra l’atur, cal una Renda Garantida de Ciutadania que arribi a tothom que ho necessiti, gestionada de forma transparent i amb la participació de les persones afectades.