diumenge, 15 de gener del 2017

MENORS MIGRANTS VULNERABLES I SENSE VEU. REPTE I ESPERANÇA

Amb motiu de la Jornada mundial de l'emigrant i el refugiat, ens sumem a aquesta Jornada i reafirmem el nostre compromís per tal construir una veritable Terra d'acollida i perseverar en la construcció d'un món més just i fratern.Us oferim alguns elements per tal de compartir el discerniment sobre aquesta situació que és una manifestació d'una profunda crisi moral del nostre món i que afecta especialment a les nostres fronteres.

Extracte del missatge del papa Francisco
"... Desitjo cridar l'atenció sobre la realitat dels emigrants menors d'edat, especialment els que estan sols, instant a tots a fer-se càrrec dels nens, el quals es troben desprotegits per tres motius: perquè són menors, estrangers i indefensos; per diverses raons, són forçats a viure lluny de la seva terra natal i separats de l'afecte de la seva família.
Avui, l'emigració no és un fenomen limitat a algunes zones del planeta, sinó que afecta tots els continents i està adquirint cada vegada més la dimensió d'una dramàtica qüestió mundial. No es tracta només de persones a la recerca d'una feina digna o de condicions de vida millor, sinó també d'homes i dones, ancians i nens que es veuen obligats a abandonar les seves cases amb l'esperança de salvar-se i trobar en altres llocs pau i seguretat . Són principalment els nens els que més pateixen les greus conseqüències de l'emigració, gairebé sempre causada per la violència, la misèria i les condicions ambientals, factors als quals cal afegir la globalització en els seus aspectes negatius. La cursa desenfrenada cap a un enriquiment ràpid i fàcil porta amb si mateix també l'augment de plagues monstruoses com el tràfic de nens,"

Missatge dels bisbes de la comissió d'emigracions
Convocatòria acte diòcesi de Barcelona
Editorial de notícies obreres