dimarts, 3 de juliol del 2012

RESCATAR LES PERSONES

La GOAC de Barcelona-St. Feliu volem compartir la nostra indignació pel greuge entre el rescat als bancs i l’abandó de les persones.
Estem vivint en una situació de profunda crisi no només econòmica sinó també política, social, cultural i de valors. L'afany de lucre i el menyspreu a qui està ja patint les conseqüències es troba a l'arrel d'aquesta crisi. Grans empreses multinacionals i  entitats financeres s'han enriquit de forma immoral especialment en els últims anys gràcies a les polítiques neoliberals dictades per tots els governs. Per a “recuperar-nos” d'aquest robatori els mateixos governs han iniciat constants retallades als drets socials que estan