dimarts, 5 de març de 2013

Tot preparant el 8 de març

8 DE MARÇ DIA DE LA DONA TREBALLADORA


La Goac de Barcelona i Sant Feliu, junt als altres moviment de la Pastoral Obrera de Catalunya us fem arribar la nostra solidaritat amb totes les dones que pateixen injustícia i manifestem el nostre compromís en fer la nostra societat més lliure, justa i pacífica.