dissabte, 13 d’abril de 2013

Dia de l'HOAC 2013:

"Una altra política és possible des de la Comunió"

Per a la Germanor Obrera d'Acció Catòlica el Dia de l'HOAC és una celebració anual en què volem compartir amb la ciutadania i amb la comunitat eclesial la realitat actual del món obrer i del treball. Aquest any ho fem sota el lema: Davant una democràcia trencada, una altra política és possible des de la comunió.
La realitat que vivim no deixa dubte. La manera en com organitzem la nostra vida social no té l'ésser humà com a centre de la mateixa. La conseqüència és evident: els homes i les dones del món del treball, especialment les persones i les famílies més febles i excloses, són les víctimes. El no reconeixement dels seus drets socials i el seu empobriment són un fracàs de la política i una negació pràctica de Déu. La nostra societat es fa injusta i indecent, es deshumanitza.


Des del Evangeli i la Doctrina Social de l'Església volem discernir què passa amb la vida social i l'acció política que, lluny de respondre a les necessitats de tota la persona i de totes les persones, les està empobrint i deshumanitzant. I, en concret, volem reflexionar sobre si el nostre sistema polític està contribuint a una vida social a l'altura de l'ésser humà. A més, volem anunciar que des de l'Evangeli si és possible construir una altra vida social i una altra política que faci possible que la persona sigui el primer. Això suposa orientar les nostres vides, personal i socialment, i l'activitat política des de les necessitats dels empobrits, des de la comunió.

Per sortir de la situació actual en què ens trobem, necessitem que la política estigui orientada per la comunió, és a dir, la fraternitat ha de presidir tota la construcció de la vida social: família, empresa, finances, política, acció sindical ...

En aquest sentit, una vida social on es materialitzi i s'institucionalitzi aquesta orientació requereix:
Promoure una democràcia plena i participativa que ens ajudi a construir un projecte de convivència en i des de la fraternitat.

Construir la vida social mitjançant un nou model de desenvolupament i d'economia basada en la comunió. Per construir aquest nou model de desenvolupament i d'economia "és fonamental i imprescindible, a més, l'estructuració ètica dels mercats monetaris, financers i comercials, aquests han de ser estabilitzats i millor coordinats i controlats, de manera que no es causi dany als pobres ". (Missatge de Benet XVI, 46è Jornada Mundial de la Pau. 1 de gener de 2013).

Defensar el treball decent com a camí de transformació social. "... A aquest bé correspon un deure i un dret que exigeixen noves i valents polítiques de treball per a tots." (Ídem.)

Una comunitat política al servei del bé comú i un Estat com garant de la prioritat de la persona i de tots els seus drets.

Una vertebració i organització de la societat civil, en què les organitzacions polítiques, sindicals i socials han de jugar un paper fonamental.

LA COMISSIÓ PERMANENT DE LA GOAC

Si voleu aprofundir podeu descarregar el nostre quadernet de reflexió: