dijous, 30 d’abril de 2015

PRIMER DE MAIG: FEM SENTIR LA NOSTRA VEU!!

PRIMER DE MAIG: FEM SENTIR LA NOSTRA VEU!!

En aquesta jornada del primer de maig, nosaltres treballadors i treballadores cristians afegim la nostra crida a la de tants d'altres que demanen un treball decent, amb drets i que permeti una vida plena.
Per això us fem arribar els manifestos en que participem i que expressen el sentit de la nostra lluita:

MANIFEST DE LA PASTORAL OBRERA DE CATALUNYA

MANIFEST ESTATAL CONJUNT DE LA HOAC I LA JOC

MANIFEST DEL MOVIMENT MUNDIAL DE TREBALLADORS I TREBALLADORES CRISTIANS