dissabte, 16 de juliol de 2016

[COMUNICAT] PREGAR I VIURE LA FEINA I LES SITUACIONS DE LES I ELS TREBALLADORS DES DE LA MISERICÒRDIA

SALAMANCA, 2106.07.15  •  CURSOS D'ESTIU 2016 #CVHOAC
De l'11 al 17 de juliol, hem celebrat a la Residència dels Pares Paüls, de Salamanca, els Cursos d'Estiu de la Germandat Obrera d'Acció Catòlica (HOAC) . Un espai de pregària, diàleg, aprofundiment i convivència sobre « Pregar i viure la feina i les situacions de les i els treballadors des de la misericòrdia » amb la participació de més de 250 persones.
A través de diferents ponències i reflexions, hem dialogat sobre el sentit del treball i per què necessitem un treball decent, així com els reptes que l'orientació actual del treball ens presenta a la societat, a l'Església ia l'HOAC. Hem posat en comú experiències del nostre compromís social, sindical i polític que intenten ser expressió de la misericòrdia de Déu amb els nostres companys i companyes de la feina.
Hem tingut també espais de pregària, per a sacerdots, seminaristes, animadors de la fe i militants, una ocasió per reflexionar i pregar els processos d'acompanyament de les persones del món obrer amb les que compartim la vida.
En el marc d'aquests dies, hem tingut l'oportunitat de compartir l'Eucaristia amb l'Església de Salamanca a la Catedral nova, manifestant-nos públicament, amb una concentració al carrer, que la nostra societat només pot ser decent en la mesura que sigui capaç de procurar treball digne per a tots els homes i dones que la formem.
Afirmem que el treball ha anat passant progressivament de ser un bé per a la vida a ser un instrument per a la producció. Molts treballadors i treballadores estan patint una gran precarietat. I aquesta precarització de la feina que estem patint suposa també la degradació de l'empresa i de l'economia, de manera que estem cridats a repensar el sentit i la funció que realment han de tenir perquè serveixin al bé comú.
Creiem que, davant la situació d'insolidaritat estructural que es viu a tot el món pel que fa als treballadors i treballadores, cal repensar el sentit del treball, l'economia i l'empresa, devaluats en la nostra societat. Per a això hem d'exigir als polítics, els governants i els poders econòmics el dret al treball, a una justa remuneració ia unes condicions de vida dignes amb horaris i condicions que permetin l'adequat desenvolupament de la vida personal, familiar i social.
Considerem  que el treball és essencial per a la vida de les persones perquè ajuda a construir la nostra humanitat. Cal insistir que el treball humà està en funció de la persona i no la persona en funció de la feina. (LE 6)  
A la HOAC, ens sentim cridats i cridades , i convidem a tota la societat a:
■ Trencar l'actual lògica de pensar i organitzar el treball, posant al centre la persona.
■ Plantejar el sentit i el valor del treball més enllà de l'ocupació: distribuir de manera justa i digna a l'ocupació i reconèixer socialment tots els treballs de cures. 
■ Establir uns ingressos mínims suficients per cobrir les necessitats bàsiques de totes les persones.
■ Unir de forma humanitzadora el treball i el descans.
■ Lluitar per condicions dignes d'ocupació, per humanitzar el treball.
■ Repensar el model econòmic i productiu, perquè sigui respectuós amb la vida i el medi ambient.
Com a creients en Jesús de Natzaret afirmem que el treball és per a la vida Per això, animem a promoure el dret a tenir un treball decent per a tothom .