dissabte, 15 de juliol de 2017

TERRA SOSTRE I TREBALL PER A UNA VIDA DIGNA!

La GOAC participa en l'Assemblea General dels Treballadors Cristians del món que es reuneix a Àvila.

Del 15 al 21 de juliol, a la Universitat de la Mística d'Àvila, se celebra el Seminari Internacional i l'Assemblea General del Moviment Mundial de Treballadors Cristians (MMTC). La Germanor Obrera d'Acció Catòlica (HOAC) estarà representada per José Fernando Almazán i Milagros Villamarín, president i responsable de Compromís i Relacions Internacionals, respectivament. Aquest moviment d'Acció Catòlica especialitzada, actua com a amfitrió i està encarregat de l'acolliment, l'organització i la comunicació d'ambdues cites.