divendres, 4 de novembre de 2011

REFLEXIÓ DAVANT LES ELECCIONS DEL 20 DE NOVEMBRE


Les eleccions sempre són un moment important en el desenvolupament de la vida democràtica. Però aquestes eleccions del pròxim 20 de novembre són especialment importants, atesa la situació que es troba la nostra societat. En particular, pel patiment que la crisi econòmica i les polítiques que s'estan duent a terme estan provocant en tantes famílies treballadores.
Des de la Germanor Obrera d'Acció Catòlica (HOAC), com a moviment eclesial en el món obrer i del treball, pensem que aquestes eleccions han de servir, més que mai, per expressar amb el nostre vot la necessitat de canviar de soca-rel l'orientació de les decisions polítiques que s'estan duent a terme de fa molts anys, tant amb governs del PP com del PSOE i, particularment, les decisions que s'estan prenent per enfrontar la crisi.Està en joc el propi futur de la democràcia, el respecte i la promoció dels drets socials de les persones i les famílies, les conquestes guanyades amb molts anys de lluites i sacrificis (drets laborals, serveis públics, drets per l’equitat de gènere…), la possibilitat d'un futur just i humà, i, sobretot, els drets de les persones empobrides. En definitiva, la vida de les persones en totes les seves etapes i circumstàncies.
Com diu el Papa Benet XVI en la seva encíclica «Caritas in veritate»: «El primer capital que s'ha de salvaguardar i valorar és l'ésser humà, la persona en la seva integritat» (n25).
I creiem que aquest principi fonamental per a la justícia i la dignitat en la vida social, no s'està tenint en compte en moltes de les decisions polítiques que s'estan prenent.
És veritat que el canvi d'orientació de les decisions polítiques no depèn només de les pròximes eleccions. Depèn també de com ens situem en la nostra vida quotidiana, de quines reivindicacions plantegem, de quins compromisos assumim, de com ens fem o no responsables de la vida social en els diferents àmbits que ens movem…
Depèn, en definitiva, de sobre quins valors, formes de vida i principis volem construir la nostra societat.
Amb la mirada en aquest horitzó, volem ara centrar-nos en el que està en joc en les pròximes eleccions. Durant anys s'han pres decisions que han desviat cada vegada més recursos socials des de l'economia productiva real i la inversió de l'Estat, cap a una economia financera especulativa, que produeix guanys econòmics majors i més ràpids, però un fals creixement econòmic.
S'han rebaixat els impostos a les rendes més altes; s'ha incrementat la rendibilitat del treball, precaritzant cada cop més l'ocupació i afeblint els drets laborals; s'han obert els serveis públics al negoci privat…
Darrere d'aquestes polítiques existeix una perversió de l'economia i una inversió del seu sentit, en posar els beneficis privats de l'estructura capitalista i dels mercats financers i dels seus responsables per sobre de les necessitats socials de la majoria de les persones, sobretot dones, persones grans, i infants i joves en risc.
Com a comunitat cristiana hem de dir amb tota claredat que això no ha de ser així. Una economia funciona bé només quan respon a les necessitats de les persones. Aquesta i no una altra ha de ser la seva finalitat.
Aquest funcionament desviat de l'economia és l'origen de la crisi. Crisi que ha castigat als sectors més empobrits i vulnerables de la nostra societat, en destruir bona part de l'economia real i del treball, incrementant, fins a límits insuportables, l'atur. Les mesures preses contra la crisi pels governs d'Espanya i autonòmics, no només no ho han corregit, sinó que han agreujat la situació.
A més, les successives reformes laborals no han aportat res per combatre l'atur i s'han posat majors dificultats per accedir en el futur a una pensió justa i digna. S'han afeblit encara més els drets socials i els serveis públics amb les retallades que s'estan realitzant amb el pretext de reduir el dèficit públic. Una decisió especialment greu ha estat la reforma de la Constitució, per decidir –ni més ni menys que amb rang constitucional– que es dóna prioritat al pagament del deute, perquè continuï funcionant el negoci financer, per sobre de les necessitats socials.
Tot això està significant un buidatge de continguts de la democràcia. Cada cop existeix menys transparència en el que es fa, i es limita més a la ciutadania la capacitat de decisió real. No podem continuar així. És imprescindible canviar d'arrel el rumb per posar en primer lloc a les persones, els drets dels empobrits i les necessitats socials.
Per tot això en la GOAC considerem que a les pròximes eleccions, per valorar les diferents propostes polítiques i decidir el vot, és fonamental preguntar-nos quines mesures concretes es proposen per a:
1 . Prioritzar les necessitats socials en lloc dels interessos dels grups de pressió amb gran poder econòmic, i subordinar l'economia financera a les necessitats de l'economia real.
2 . Donar prioritat real a les polítiques d'eradicació de la pobresa i a la inversió pública i social dirigida als sectors més empobrits de la societat
3 . Enfortir el teixit productiu en tots els seus sectors, promovent un teixit empresarial digne de tal nom i donar major protagonisme a les empreses d'economia social, cooperatives, etc.
4 . Revertir les reformes laborals que precaritcen l'ocupació, afebleixen els drets laborals i deterioren les condicions de treball, articulant polítiques orientades a combatre l'atur (amb especial atenció a l’atur juvenil) i la precarietat laboral, avançant cap a ocupacions decents en condicions dignes.
5 . Revertir les retallades en els serveis públics, enfortint-los com a garantia dels drets socials de les persones i famílies, sobretot pel que fa a educació, sanitat, habitatge i protecció social.
6 . Revertir la reforma del sistema públic de pensions, prenent mesures per avançar en la garantia de pensions dignes i justes (és escandalosa la situació de moltes dones).
7 . Reconèixer i promoure pràcticament els drets familiars de les persones i els drets socials de les famílies.
8 . Revertir totes les decisions que s'han pres encaminades a que les rendes més altes, els beneficis de les grans empreses financeres, paguin menys impostos, realitzant una reforma fiscal en profunditat, dirigida a una major i més justa redistribució de la riquesa social, que faciliti a l'Estat disposar dels recursos per respondre a les necessitats socials bàsiques.
9 . Promoure que el sistema productiu tingui cura del medi ambient i caminar cap a un model de consum humà enfront del consumisme que devora els recursos, com a expressió de la nostra responsabilitat cap a les generacions futures.
10 . Fomentar la transparència i el control efectiu per la ciutadania de totes les institucions polítiques, la responsabilitat i la formació cívica, com elements fonamentals per una regeneració democràtica que impulsi la participació i el protagonisme de la societat en la vida política i en la presa real de decisions.
Es tracta, en definitiva, de posar en primer lloc les persones, els drets dels empobrits i les necessitats socials.

Comissió Permanent HOAC