dissabte, 10 de maig de 2014

TREBALL DIGNE PER A UNA SOCIETAT DECENT

Amb la nostra reflexió, proposem un debat obert sobre el que significa treball digne i la necessitat imperiosa d'articular una nova cultura del treball. Ens va en això la vida digna de milions de persones per a la construcció d'una societat decent.

L'Evangeli i la Doctrina Social de l'Església (DSI) contenen elements imprescindibles a tenir en compte. La GOAC vol compartir-la, donar-la a conèixer i denunciar aquestes situacions i emplaçar-nos a canviar aquesta situació d'injustícia, com a construcció política i social que és, amb una altra acció política.

Per això, creiem necessari per reclamar un treball digne per a una societat decent:

# Repensar el sentit de la nostra humanitat.
# Repensar l'economia i la política des del caràcter *humanizador del treball.
# Recuperar el sentit i el valor profund del treball més enllà de l'ocupació.
# Garantir una renda bàsica per a les famílies, mentre no es pugui assegurar ocupació digna per a tots.
# Lluitar per unes condicions dignes d'ocupació: treball decent.
# La necessitat de reformar les finalitats socials de l'empresa i d'impulsar i estendre formes no mercantilistes d'empresa.
# Entendre i defensar que el treball ho fan persones, amb necessitat de descans, de família i de vida social 
# Lluitar per la defensa i extensió dels drets socials, desvincular drets socials i ocupació.
# Enfortir i renovar el moviment sindical, propiciant una nova cultura sindical.

Us oferim amb motiu del DIA DE LA GOAC 2014, el nostre quadern de reflexió: TREBALL DIGNE PER A UNA SOCIETAT DECENT: